கொரோனா நோய் கட்டுப்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பு மையம்: அதிகாரிகள் நியமனம்!

கொரோனா நோய் கட்டுப்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பு மையம்: அதிகாரிகள் நியமனம்!

தமிழகத்தில் கொரோனா நோய் கட்டுப்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டு அதற்கான அதிகாரிகளை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.