shadow

உலகம் முழுக்க கொரோனா காரணமாக 43,328,034 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். அதேபோல்
31,901,409 பேர் இதுவரை கொரோனாவில் இருந்து விடுப்பட்டுள்ளனர்

அமெரிக்காவில் கொரோனா காரணமாக 8,889,179 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். அதேபோல்
5,741,611 பேர் இதுவரை கொரோனாவில் இருந்து விடுப்பட்டுள்ளனர்

இந்தியாவில் கொரோனா காரணமாக 7,909,050 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். அதேபோல்
7,133,994 பேர் இதுவரை கொரோனாவில் இருந்து விடுப்பட்டுள்ளனர்

பிரேசில் நாட்டில் கொரோனா காரணமாக 5,394,128 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். அதேபோல்
4,835,915 பேர் இதுவரை கொரோனாவில் இருந்து விடுப்பட்டுள்ளனர்

உலகம், கொரோனா, பலி, பாதிப்பு, இந்தியா,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *