உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,945,177
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,114,578
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமானோர் எண்ணிக்கை: 29,884,441

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 8,342,665
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 224,282
அமெரிக்காவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானோர் எண்ணிக்கை: 5,432,192

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 5,224,362
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 153,690
பிரேசிலில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானோர் எண்ணிக்கை: 4,635,315

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 7,492,727
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 114,064
இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானோர் எண்ணிக்கை: 6,594,399

Leave a Reply