உலக கொரோனா பாதிப்பு:

 ஒரு பார்வை

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 25,162,066
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 846,631

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 6,139,078
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 186,855

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 3,846,965
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 120,498

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 3,539,712
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 63,657

Leave a Reply