உலக அளவில் 43,770,537 பேர்கள் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 1,164,236 உயர்ந்துள்ளதாகவும் வெளிவந்த தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை: 8,962,783

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை: 7,945,888

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை: 5,411,550

ரஷ்யாவில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை: 1,531,224

ஸ்பெயினில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை: 1,156,498

இங்கிலாந்தில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை: 894,690

இத்தாலியில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை: 542,789

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை: 1,165,278

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *