உலகில் இன்றைய கொரோனா நோயாளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை இதுதான்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,152,324
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,102,425
உலகம் முழுவதும் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை:8,679,297

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 8,216,305
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 222,717
அமெரிக்காவில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை: 2,673,450

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 5,170,996
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 152,513
பிரேசிலில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை: 419,037

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 7,365,509
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 112,146
இந்தியாவில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை: 804,705

Leave a Reply

Your email address will not be published.