உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 3,63,76,380
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,059,915

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 7,776,224
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 216,784

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 5,002,357
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 148,304

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 68,32,988
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,05,554

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *