இவர்தான் சாலை டாக்டர்! எப்படி தெரியுமா?

இவர்தான் சாலை டாக்டர்! எப்படி தெரியுமா?

படத்தில் இருக்கும் இந்த நபர் தென்னக ரயில்வேயில் எஞ்சினியராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர். ஓய்வு பெற்ற பின்னர் ஓய்வாக இருக்க விரும்பாத இவர் தினமும் ஒவ்வொரு சாலையாக சென்று சாலையில் உள்ள பள்ளங்களை தார் வைத்து சரி செய்கின்றார்.

தன்னுடைய பென்ஷன் பணத்தில் இருந்து பெரும்பகுதியை இவர் இதற்காக செலவிடுகிறாராம். இதுவரை 1124 சாலை பள்ளங்களை இவர் சரி செய்துள்ளாராம். இவரை அந்த பகுதியில் உள்ளவர்கள் ‘சாலை டாக்டர்’ என்றே அழைக்கின்றார்கள்

இத்தனை பள்ளங்களை இவர் சரி செய்துள்ளார் என்ற ஆச்சரியம் ஒருபுறம் இருந்தாலும் சாலையில் இத்தனை பள்ளங்களை வைத்து கொண்டு அரசு என்ன செய்தது? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published.