இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 151,110,317
உலக அளவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 3,178,549

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 33,044,068
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 589,207

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 18,754,984
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 208,313

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 14,592,886
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 401,417

Leave a Reply

Your email address will not be published.