இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 210,796,650
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,416,222

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 38,231,787
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 643,112

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,494,212
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 572,733

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,358,210
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 433,622