இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 209,334,270
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,393,434

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,892,089
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 640,077

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,417,204
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 570,718

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,285,101
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 432,552