இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 205,512,912
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,337,588

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,055,916
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 635,636

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,249,176
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 566,013

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,076,974
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 429,702