இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 150,209,322
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,163,387

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,983,663
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 588,337

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 14,523,807
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 398,343

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 18,368,096
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 204,812

Leave a Reply

Your email address will not be published.