இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 200,933,145
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,268,955

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 36,176,445
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 631,299

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,026,533
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 559,715

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,810,782
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 426,321