இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 200,231,329
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,258,303

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 36,048,572
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 630,493

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 353,293
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 277,216

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,767,965
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 425,789