இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 198,973,312
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,239,692

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 35,768,924
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 629,380

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 19,938,358
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 556,886

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,695,368
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 424,808