இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 180,749,184
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,915,545

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,464,758
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 618,684

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 18,243,483
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 509,282

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,133,417
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 393,338