இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 180,344,759
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,906,774

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,448,893
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 618,287

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 18,170,778
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 507,240

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,082,169
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 392,014