உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 41,469,042
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,136,222

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 8,584,819
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 227,409

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 7,705,158
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 116,653

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 5,300,649
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 155,459

Leave a Reply