இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 176,387,512
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,810,206

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,315,873
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 615,040

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 17,376,998
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 486,358

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 29,424,006
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 370,168