இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 173,705,211
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,735,771

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,203,721
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 612,195

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 16,907,425
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 65,471

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 28,808,372
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 346,784