இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 164,261,429
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,403,994

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,746,338
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 600,529

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 15,661,106
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 436,862

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 25,227,970
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 278,751