இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 161,817,655
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,358,150

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,625,119
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 598,523

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 15,436,827
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 430,596

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 24,046,120
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 262,350