இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 153,479,745
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,216,145

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,180,441
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 591,062

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 14,754,910
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 407,775

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 19,919,715
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 218,945

Leave a Reply

Your email address will not be published.