இன்று முழு சந்திரகிரகணம்: வானில் நிகழும் அற்புதம்

2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் இன்று நிகழ உள்ளது. வானில் நிகழும் இந்த அற்புத நிகழ்வை இப்போது மக்கள் இன்று கண்டுகளிக்கலாம்

இன்றைய தினம் மாலை 3.15 முதல் 06.22 மணி வரை இந்த சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது கிழக்கு ஆசியா ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இந்த கிரகணத்தை முழுவதுமாக பார்க்க முடியும்

கிரகணத்தின்போது நிலா சிவப்பு நிறத்தில் வழக்கத்தைவிட பிரகாசமாக காட்சி அளிக்கும் என்றும் பூமிக்கு மிக நெருக்கத்தில் நிலா வரும்போது வளிமண்டல ஒளிசிதறல் காரணமாக அவ்வாறு காட்சி அளிக்கும் என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்