ஐடியாஸ் உச்சி மாநாட்டில் மோடி பேச்சு

இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு மிக வேகமாக மேம்படுத்தப்படுகிறது என்றும், 8 வருடங்களில் இந்தியாவின் விமான போக்குவரத்து இரட்டிப்பு மடங்கு வளர்ச்சியடைய உள்ளது என்றும் ஐடியாஸ் உச்சி மாநாட்டில் மோடி பேசியுள்ளார்.

மேலும்  விமான போக்குவரத்து துறையில் முதலீடு செய்யவும் உங்களை அழைக்கிறேன் என்றும் ஐடியாஸ் உச்சி மாநாட்டில் மோடி பேச்சு

மேலும் அமெரிக்க முதலீட்டாளர்கள் இதில் முதலீடு செய்ய முன்வர வேண்டும் என்றும் 8 வருடங்களில் இந்தியாவின் விமான போக்குவரத்து இரட்டிப்பு மடங்கு வளர்ச்சியடைய உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும் விமான போக்குவரத்து துறையில் முதலீடு செய்யவும் உங்களை அழைக்கிறேன் என்றும் பிரதமர் மோடி பேசியுள்ளார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *