இதில் யார் விலங்குகள்? சந்தேகத்தை தீர்த்து வையுங்கள்

இந்த படத்தை கொஞ்சம் உற்று கவனியுங்கள் இதில் உள்ள ஒரு கழுதை ஒரு பெண்ணை கஷ்டப்பட்டு ஒரு மலைப் பாதையில் இழுத்துக் கொண்டு செல்கின்றது ஒரு கட்டத்தில் அந்த கழுதை மிகுந்த அயர்ச்சி ஆகிவிட உடனே அந்த கழுதையை சுற்றியுள்ளவர்கள் கம்பால் அடித்து அந்த கழுதையை கொடுமைப்படுத்துகின்றனர்

கொஞ்சம் கூட ஈவு இரக்கமின்றி அந்த கழுதையை அடிக்கும் இவர்கள் விலங்குகளா? அல்லது அந்த கழுதை விலங்கா? என்பதே சந்தேகமாக உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *