ஆக்சிஜன் விநியோகம் தொடர்பான பணிகளை கவனிக்க ஐஏஎஸ் அதிகாரி: அரசாணை வெளியீடு

மத்திய தொகுப்பு,தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆக்சிஜனை முறையாக விநியோகம் செய்ய தாரேஸ் ஐ.ஏ.எஸ்.தலைமையிலான பணிக்குழு செயல்படும்

தமிழகத்தில் ஆக்சிஜன் தேவையைக் கண்டறிந்து, கண்காணிப்பில் பணிக்குழு செயல்படும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

தமிழகத்தில் ஆக்சிஜன் விநியோகம் தொடர்பான பணிகளை கவனிக்க ஐஏஎஸ் அதிகாரி தாரேஸ் அகமது தலைமையில் குழு அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. இந்த குழுவில் 4 பேர் உறுப்பினர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.