இவர்கள் தான் உலகின் மீசை-தாடி மன்னர்கள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்காவில் தாடி-மீசை வைத்திருப்பவர்களுக்கான போட்டி நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டும் டெக்ஸாஸ் பகுதியில் இந்த போட்டி கடந்த ஞாயிறு அன்று நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் விதவிதமான மீசை, தாடியுடன் கலந்து கொண்டனர். மீசை, தாடியின் எடை மற்றும் அமைப்பு, அழகு ஆகியவற்றை பார்த்து வெற்றியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

இந்த போட்டியில் ஜான்சன் மற்றும் நோபர்ட் ஆகியோர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டவர்களின் மிசை, தாடி குறித்த புகைப்படங்களை தற்போது பார்ப்போம்

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *