நேர்முக் தேர்வு அறைtoon346க்குள் வேர்க்க விறுவிறுக்க வந்து சேர்ந்தார் ஒருவர்

“உட்காருங்க. ஏன் உங்களுக்கு இப்படி வியர்க்கிறது?”

“எல்லாம் உங்களால் தான்…”

“நாங்க என்ன செய்தோம்? காத்திருக்கும் ஹால் கூட குளிர் சாதன வசதி செய்து இருந்தோமே?”

‘நீங்க என்ன விளம்பரம் கொடுத்து இருந்தீங்க?”

“வாக் இன் இன்டர்வியூ…”

“அதனால் தான், நான் தாம்பரத்தில் இருந்து மாம்பலத்திற்கு இந்த வெயிலில் நடந்தே வந்தேன். பின்னே வியர்க்காமல் என்ன செய்யும்?”
???!!!!?????

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *