ஸெம்பியம் ஏரியா : முத்தமிழ் நகர், T.H.ரோட், மூலக்கடை பார்ட், டீசர்ஸ்
காலொனி, மாதவரம் ஹை ரோட், ரமனா நகர் என்டையர், MPM ஸ்ட்ரீட் பார்ட், ஸ்டேட்
பங்க் காலொனி,ஷாந்தி காலொனி, RV நகர், காமராஜர் சாலை, GNT ரோட்
பார்ட்,வெங்கடேஸ்வரா நகர் பார்ட், கோபாலபுரம், கொளத்தூர் ஏரியா, St.மேரீ ரோட்,
பல்லவன் சாலை, பொன்னுசாமி நகர்,காமராஜர் நகர்,பெரியார் நகர் என்டையர்
ஏரியா, கோவ்தமா புறம், எய்திராஜ் சாலை, ச காலொனி, மீதிஷே காலொனி, பன்சின்
காலொனி,மாதவரம் ஏரியா, அலெக்ஷ்ணாகர் காலொனி, லெதர் எஸ்டேட் பார்ட்,க்க்ர்
கார்டந்,காகஞ்சி காலொனி செம்பிஉம் ஏரியா, f.f. ரோட், f.H.ரோட் சத்தியவாணி முத்து
நகர் என்டையர். வாதப்பெரும்பாக்கம் ஏரியா : சீதா பத்தி ஸ்ட்ரீட், சுவாமி நகர், தாத்டான்குளம் ரோட்,
கீழ்பன் நகர், சாரங்கபாணி நகர், ஷண்முக சுந்தரம் நகர், ம்ர் ரோட், லோடஸ்
காலொனி, பொன்னியம்மன் மேடு, சாஸ்திரி நகர், தணிக்க சலாம் நகர், வோக் ஸ்ட்ரீட்,
கற்பகம் நகர், வார்தராஜன் நகர், செல்லையஹ் நகர், முனுசாமி நகர், ஸ்ரீ
ராம் சாலை, வசந்தம் கார்டந், பிரகாஷ் நகர், வித்யா நகர், காந்தி நகர்,
தேவகி நகர், மெகெஸ்டிக் காலொனி, ஸ்ரீனிவாச நகர், க்ம்த நட்ராஜ் நகர், இந்நர்
ரிங் ரோட், ரேடில்ல்ஸ் ரோட், பார்ட் ஆஃப் லக்ஷ்மிப்புரம், விநாயகப்புறம், க்.N.ட் ரோட்
பார்ட். மேனம்பேடு ஏரியா : கங்கை நகர், செங்குட்டுவன் நகர், ஓரகதம்,
சந்திரசேகரா புறம், ஞானமூர்த்தி நகர், காருக்கு, விஜயலக்ஷ்மி புறம்,
பானு நகர், புதூர், ரெட் ஹில்ஸ் ரோட், கல்லிக்குப்பம், மேனம்பேடு, பிரிதிவிப்பக்கம்.
கொளத்தூர் ஏரியா : ஹார்பர் காலொனி, வெங்கடேஷ்வர நகர், வெங்கடேஷ்வர
காலொனி, மில்க் காலொனி ரோட், ரிஜுவான் ரோட், அருள் நகர், நாராயணசாமி கார்டந்,
ரேகா நகர், சோலையம்மன் கோய்ல், கொயதோப்பு, அம்பிகா நகர், சாஸ்திரி நகர், அம்த்
ரோட், அன்னை சத்ய நகர், சந்திரபாபு காலொனி, பார்ட் ஆஃப் க்ண்ட் ரோட், பெரியார்
நகர், தனிகசலாம் நகர்,கொளத்தூர் ஏரியா, திருப்பதி நகர், பாலாஜி நகர்,
யுநைடெட் காலொனி, திருமலை நகர், நேர்மை நகர், வளர்மதி நகர், குமரன்
நகர்,லக்ஷ்மிப்புரம், வீணகபுரம், முத்தமிழ் நகர்,1 தோ 5 & 7த்
ப்லாக்,முத்தமிழ் நகர் 7த் ப்லாக் பார்ட் ஆஃப் இன்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, டீசர்ஸ் காலொனி,
பங்க் காலொனி, காந்தி நகர் த் ரோட், ஸிம்‌ஸந் க்ரூப் கம்பனி, வெங்கடேஸ்வரா
நகர். அகரம் & பெரம்பூர் ஈஸ்ட் ஏரியா : பேபர் மில்ஸ் ரோட், கார்பன்டர் ஸ்ட்ரீட், ந்ப் 1 தோ
5த் ஸ்ட்ரீட், கோபால் ரெடீ காலொனி, தீட்ஸ் கார்டந் 1 தோ 7த் ஸ்ட்ரீட், பந்தர் கார்டந் ஸ்ட்ரீட்,
சிறுவள்ளூர் ரோட், ரங்சயீ ரோட், போக்ஷேன் ஸ்ட்ரீட், மார்கெட் ஸ்ட்ரீட், பிஸெட் ரோட்,
தான்தோன்றியம்மன் கோய்ல் ஸ்ட்ரீட், மோஹமதியான் ஸ்ட்ரீட், சபாபதி ஸ்ட்ரீட், மதுரை சாமி மதம்
ஸ்ட்ரீட், கெந்நெடீ ஸ்க்வேர் ஸ்ட்ரீட், ட்.V.க்.நகர், 70 ஃபீட் ரோட், பெரியார் நகர், ஜவஹர்
நகர், ஸ்.ர்.P.கோவில் ஸ்ட்ரீட், ஜகன்னாதன் ஸ்ட்ரீட், மாதவரம் ஹை ரோட், ஆனந்தவேலு
ஸ்ட்ரீட், துளசிங்கம் ஸ்ட்ரீட், பழனி ஆண்டவர் ஸ்ட்ரீட், வடிவேல் ஸ்ட்ரீட், பாரதி ரோட்.


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *