கும்மிடிபூண்டி ஏரியா : கும்மிடிபூண்டி சீப்கோட் SS.IV Indl. Complex area,  எழவூர், பேதிக்குப்பம் விலேஜ், காயலர்மேடு, பெரிய ஓபாலபுரம்,  சுண்ணாம்புக்குலம்,சீனஓபலபுரம்.

மாதாம்பாக்கம் ஏரியா : செம்பக்கம், ராஜகிழ்பாக்கம், மதமாபக்கம், பார்ட் ஆஃப்  சேலையூர்/க்யாம்ப் ரோட், திருவேன்சேரி, மதுரப்க்கம், அகரம்தேன்,  கோவிலன்சேரி, வேளச்சேரி மைன் ரோட் (பார்ட்), காமராஜபுறம், பார்ட் ஆஃப்  வேங்கைய்வாசல்.

சிறுசேறி ஏரியா : கனதூர், முட்டுக்காடு, வானியன்சாவாதி, எகத்தூர், சீப்கோட்  சிறுசேறி, நாவல்லூர், தாழம்பூர், பதுர், கழிபாட்டூர், கோவளம்.

ராஜகிளபக்கம் ஏரியா : என்டையர் – காமராஜபுறம், ராஜகிளபக்கம், பார்ட் ஆஃப் –  சிட்லபாக்கம், செம்பக்கம், கோமதி நகர், சிட்லபாக்கம்.

திருமுடிவாக்கம் ஏரியா :  பார்ட் ஆஃப் குன்றத்தூர் டௌந், திருமுடிவாக்கம் சிட்கோ  எஸ்டேட், வாஜூததலாம்பெடு, திருமுடிவாக்கம் விலேஜ், பெரியார் நகர்,  பாழந்தன்டலம், எருமையூர், தர்காச், சோமான்காலம், நல்லூர்,
நடுவீரப்பட்டு, நாத்தம், அமராம்பேடு, வரதராஜபுறம்,  நடம்பாக்கம்.

குக்ஸ் ரோட் ஏரியா : ட்யாங்க் பன்ட் ரோட் 1, 2 & மைன் ஸ்ட், நேர்யூ ஜோதி நகர் 1, 2nd  & மைன் ஸ்ட், ந்யூ வாழைமா நகர், க்ரிஷ்ணாதோச்ஸ் ரோட், பார்க் ஸ்ட், சாஸ்திரி நகர்,  ஏகாங்கிபுரம் 1 to 4த் & மைன் ஸ்ட், ஷெமாததம்மன் காலொனி 1 to 6த் & மைன் ஸ்ட்,  திக்காகுலம், ஸ்திராஹன்ஸ் ரோட், பார்ட் ஆஃப் ஆடரி, ஸ்திராஹன்ஸ் 1 to 5த் லேந், குக்ஸ்  ரோட், ஹ்ய்தெர் கார்டந் 1 to 3ர்ட் & மைன் ஸ்ட், ஈடந் கார்டந் ஸ்ட், சோமசுந்தரா  நகர், ஓல்ட் வஹைமா நகர், G.H.ரோட், சூபாராயன் 1 to 5த் & மைன் ஸ்ட், சின்ன  பாபு, ஒதாவடை ஸ்ட், பறக்க ரோட் 1, 2ண்ட் ஸ்ட், இந்‌கம் ட்யாக்ஸ், பிரியதர்ஷினி  க்வார்டர்ஸ் S, C.R.கார்டந் ஸ்ட், ராமானுஜம் கார்டந் ஸ்ட், C.S.நகர், டோபி காண,  தேவராஜ் ஸ்ட், அருணாச்சலம் ஸ்ட், வெங்கடேசபக்தான் ஸ்ட், சின்னத்தம்பி ஸ்ட், ந்யூ ஸ்ட்,  படாவட்டம்மான் கோய்ல் ஸ்ட், பிரிக்கிலின் ரோட், காமராஜ் ஸ்ட், திரு.வி.க.ஸ்ட், ஸ்
புறம், திடீர் நகர், எமி ஸ்ட், ந்யூ மாணிக்கம் ஸ்ட், வெங்கடதரத்தினம் ஸ்ட்.

ந்யூ வாஷேர்மென்பெட் ஏரியா : டோட்டல் ந்யூ வாஷேர்மென்பெட் – (S.N.செட்டி ஸ்ட் to  HT.H.ரோட்), பார்ட் ஆஃப் V.O.C.நகர், சாத்தங்காது & தங்கள், காலடிப்பெத் section.

HT.I. ஸைகல் ஏரியா : க்ரிஷ்ணாபுறம், ராம் நகர், லெனின் நகர், காமராஜபுறம்,  முநிஸிபல் கோர்ட், ட்யாஸ் எஸ்டேட்,திருவேங்கடா நகர், சோழபுரம் ரோட்,  சோழபுரம் ரோட் – CTH ரோட் ஸ்டேட்போர்ட் ஹாஸ்பிடல், O.T. பஸ் ஸ்டண்ட், ஓரகதம்  ரோட், மௌனசாமி மதம் ஸ்ட், டீசர்ஸ் காலொனி, முநிஸிபல் ஆஃபீஸ்,  வரதராஜபுறம், போஸ்ட் ஆஃபீஸ், அம்பத்தூர் ரேல்‌வே station பேஸார், அம்த் ரோட்,  நார்த் பார்க் ஸ்ட், ஸ்கூல் ஸ்ட், அம்பத்தூர் மார்கெட்.

G.P.ரோட் ஏரியா : வைட்ஸ் ரோட், ஜீபீ ரோட், செல்ல பீல்லயார் கோய்ல் மைன் 1, 2ண்ட்  ஸ்ட், நாகப்பிஎர் ஸ்ட், சுவாமி நாக்கேன் ஸ்ட், உஸ்ஸைந் மூள்க் ஸ்ட், V.N.டாஸ் ஸ்ட், CTS RMG  (HT), ட்வ்ஸ் பெட்ரோல் பங்க், பார்ட் ஆஃப் – அண்ணா சாலை, ரஹேஜா டவர்ஸ் & ஜீபீ ரோட்,  ஸ்மித் ரோட், க்லப் ஹௌஸ் ரோட், சிடி டவர், L&T, பட்டுலோஸ் ரோட், V.C.ரோட்,
மார்ஷலில்ஸ் ரோட், ராணி மேயாம்மை ஹால், சக்தி டவர், சிடி பங்க், ஆனந்த  விகடன், VTI, மதுர பங்க், IOB பங்க் (அண்ணா சாலை), அபோலொ ஹாஸ்பிடல்,  மோண்திஎத் ரோட், க்ரீம்ஸ் ரோட், மாடெல் ஸ்கூல் ரோட், அஜீஜ் மூள்க் ஸ்ட், கனரா
பங்க், கொன்னெமெரா ஹோடெல்.

தௌஸன்ட் லைட்ஸ் ஏரியா : ஸ்பெந்ஸர் காம்ப்லெக்ஸ், கிரெஆம்ஸ் ரோட் டோர் no.17 to 45 & 70  தோ 128, அஜீஜ்முள்க் இய் தோ V, அண்ணா சாலை டோர் no.688 to 735, Shafee மொஹாமெட்  ரோட், G.M.M. ஸ்ட், மாடெல் ஸ்கூல் ரோட் (பார்ட்), அபோலொ சைல்ட் திருஷ்ட் ஹாஸ்பிடல்,  அபோலொ ஜநரல் ஹாஸ்பிடல்.

சிந்தாதிரிப்பேட் ஏரியா :  தெ ஹிந்து, மௌன்ட் ரோட், டெலிஃபோந் எக்ஸ்‌சேன்ஜ், ஈஸ்ட்  கூவம் ரிவர் ரோட், லாபொண்ட் ஸ்ட், சிங்கன்னா செட்டி ஸ்ட், வெங்கடேச கிராமாணி ஸ்ட்,  வெஸ்ட் கூவம் ரோட், படாவட்டம்மான் கோய்ல் ஸ்ட், பேஸார் ஸ்ட், லேஸர் சர்ச் ஸ்ட்,  எக்மஒரே கோர்ட், புதுப்பேத் ஏரியா ஃபுல்லீ, ஹ்யாரிஸ் ரோட், ஐ ஹாஸ்பிடல், வீரபத்திரன்  ஸ்ட், வேலாயுத செட்டி ஸ்ட், நாவலூர் நகர், 11 KV ரேல்‌வே HT, ஸிம்ப்ஸந் HT  அண்ணாசாலை, அதிப்பத்டான் ஸ்ட், ஜிம்காந HT , க்யாரிஸந் இன்ஜிநியர் HT , பல்லவன்  சாலை, பட்க்  HT,S.M நகர், பல்லவன் நகர், காந்தி நகர், வெங்கடேச  கிராமாணி ஸ்ட், சாமி நாக்கேன் ஸ்ட், அய்யாமுடலி ஸ்ட், ட்யாம்ஸ் ரோட், வழிலேர்ஸ் ரோட், அய்யா  முதலி லேந், கூருவாப்பா ஸ்ட், கரீம் மோஹிதீன் ஸ்ட், பம்பிங்க் station HT, மெட்ரோ  வாடர் HT, நரசிங்கபுரம் ஸ்ட், ரிசீ ஸ்ட், ப்ளாக்கேர்ஸ் ரோட், அண்ணாசாலை,  அதிப்பத்டான் ஸ்ட், சிவபிரக்சம் ஸ்ட், சீயலியம்மன் கோய்ல் ஸ்ட், ஆதிகேசவலு ஸ்ட்,  L.G.ரோட் ஃபுல்லீ, நாராயண நாக்கேன் ஸ்ட், CPM ஸ்ட், இய்யாசாமி ஸ்ட், 2 லேந், லாப்‌பா  ஸ்ட், வெங்கடாசல நாக்கேன்ஸ்ட், வெங்கடாசல ஆசைர் ஸ்ட், அருண்சால நாக்கேன்
ஸ்ட், கலவைசெட்டி ஸ்ட், நிய்ணியப்பன் ஸ்ட், அக்ரஹாரம் ஸ்ட், உலகப்பா மைஸ்திரி ஸ்ட்,  சாமி பண்டாரம் ஸ்ட், தர்மராஜ ஸ்ட், வாஷெர்மன் ஸ்ட், சுங்குவார் அக்ரஹாரம் ஸ்ட்,  சிங்கன்னா செட்டி ஸ்ட்ம், ராஜகோபால் ஸ்ட், ஓல்ட் பங்கலோ ஸ்ட், ந்யூ பூங்கிளோவ் ஸ்ட்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *