மாத்தூர் ஏரியா : மாத்தூர், MMDA, பெரிய மாத்தூர், அஜீஸ் நகர், மஞ்சம்பாக்கம்,  மாசிலாமணி நகர், CKM நகர், MCC ஆவந்யூ, MRH ரோட், டெலிஃபோந் காலொனி,  ஸ்ட்.ஜொஸெஃப் கார்டந், பெருமாள் கோய்ல் ஸ்ட்ரீட், ஆவின் க்வார்டர்ஸ், KKR கார்டந் & டௌந், ஆலெக்ஸ் நகர், மெத்த நகர், நடேசன் நகர், திருமுருகன் நகர், லெதர்  எஸ்டேட், லலித் கார்டந், கம்பார் நகர், எதயமான் நகர், வாதப்பெரும்பாக்கம்,  மணலி, பெரிய தோப்பு, CPCL நகர், சின்ன மதூர், காமராஜர் சாலை, MMC.

மேனம்பேடு ஏரியா : கங்கை நகர், செங்குட்டுவன் நகர், ஓரகதம்,  சந்திரசேகரா புறம், ஞானமூர்த்தி நகர், காருக்கு, விஜயலக்ஷ்மி புறம்,  பானு நகர், புதூர், ரெட் ஹில்ஸ் ரோட் (வந் பார்ட்), கல்லிக்குப்பம், மேனம்பேடு,  பிரிதிவிப்பக்கம்.

சிறுசேறி ஏரியா : கனதூர், முட்டுக்காடு, வானியன்சாவாதி, எகத்தூர், சீப்கோட்  சிறுசேறி, நாவல்லூர், தாழம்பூர், பதுர், கழிபாட்டூர்.

S.K.நகர் ஏரியா : K.T.கோர்ட், மூக்கர் நல்லமுத்து ஸ்ட்ரீட் இய்ன்த் லைந் பீச், மூர்  ஸ்ட்ரீட், ராஜாஜி சாலை, மன்னடி ஸ்ட்ரீட், டாஸ் கலர் ல்யாப் இன்டியந் பங்க், தம்பு செட்டி  ஸ்ட்ரீட், அங்கப்பன் நைக்கன் லிங்கி செட்டி ஸ்ட்ரீட், மூர் ஸ்ட்ரீட், போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரீட், எர்றாபாலு  ஸ்ட்ரீட், ஔுடியப்பா ஸ்ட்ரீட், ரெடீ ராம் ஸ்ட்ரீட், ஸ்திரோட்டேன் முததியால் ஸ்ட்ரீட், ராமானுஜர் இயேர் ஸ்ட்ரீட்,  அய்யா முதலை ஸ்ட்ரீட், சந்திராப்ப ஸ்ட்ரீட், பள்ளியப்பன் ஸ்ட்ரீட், பெருமாள் முதலி ஸ்ட்ரீட்,
நாராயண முதலை ஸ்ட்ரீட், மின்ட் ஸ்ட்ரீட், விநாயக முதலை ஸ்ட்ரீட், எலிஃபென்ட் காடே, வானியார்
ஸ்ட்ரீட், சிங்கன்னா நைக்கன் ஸ்ட்ரீட், பெரியண்னா மைஸ்திரி ஸ்ட்ரீட், ஆர்மீநியந் ஸ்ட்ரீட், செம்பு டாஸ் ஸ்ட்ரீட், சத்ய நகர், ஐல்யான்ட் க்ரௌன்ட் (ட்த்ட்க்), நாவல் ஒப்ப்செர்ஸ் க்டிர்ஸ் அன்ட் மெஸ், கோஸ்ட் கார்ட், ரெஸெவ் பங்க், ஆர்மி Qtrs., நவி நகர். அண்ணா நகர் 6th ஆவந்யூ ஏரியா : Z,G,I,S,V,U,T,Q,R,M,N ப்லாக்ஸ், என்டையர் P&T  கிர்ட்ஸ்., உதயம் காலொனி, வசந்தம் காலொனி, ஈஸ்வர்யா flats, 18 & 20த் மைன்  ரோட், கார்டந் வ்யூ அபார்த்திர்ஸ்., டவர் வ்யூ காலொனி, க்-4 போலீஸ் Station, போலீஸ்  கிர்ட்ஸ்., ஏஸீ கிர்ட்ஸ்., சி கிர்ட்ஸ்., அம்பேத்கர் நகர், ந்யூ அவதி ரோட், ராயல் அர்ந்‌க்லேவ், லோடஸ் காலொனி, க்ரிஃப்ந காலொனி, விக்டரீ காலொனி, போகுண்வில்ல அபார்ட்ஸ்., அன்னை  சத்ய நகர், முல்லை நகர், தென்றல் காலொனி, திருவள்ளுவர் & கம்பார் குடி  இருப்பு, தங்கம் காலொனி, திருமூலர் காலொனி பார்ட் ஆஃப் இய் ஆவந்யூ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *