இயேசு கிறிஸ்துவின் 12 திருத்தூதர்களில் ஒருவராக கருதப்படுபவர் செயின்ட் பீட்டர். இவர்தான் முதலாவது போப். இவரது அஸ்தி பெட்டி நேற்று புனிதர் பீட்டர் தேவாலயத்தில் மக்கள் தரிசிக்க வைக்கப்பட்டது. அஸ்தியை தரிசிக்க ஏராளமானவர்கள் செயின்ட் பீட்டர்ஸ் சதுக்கத்தில் கூடினர்.

முன்னதாக வாடிகனில் கடந்த ஒரு வருடமாக அனுசரிக்கப்பட்ட சிறப்பு கொண்டாட்டங்களை நிறைவு செய்து சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. தொடர்ந்து போப் பிரான்சிஸ் கண்ணாடிக்கலசத்தில் போப் செயின்ட் பீட்டரின் அஸ்தி மற்றும் எலும்புகளை மக்கள் பார்வைக்கு வைத்தார். இந்த சிறப்பு பிரார்த்தனை கூட்டத்தில் உலகெங்கிலும் இருந்து வந்திருந்த சுமார் 1,200 கார்டினல்கள், தலைமை குருக்கள், ஆர்ச் பிஷப்புகள் கலந்து கொண்டனர்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *