shadow

மாணவிகள் அதிகளவில் தேர்ச்சி

11, 12ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இணைதளத்தில் வெளியானது. இந்த தேர்வு முடிவுகளை //dge.tn.gov.in, //dge.tn.nic.in, //examresults.net இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்

12ம் வகுப்பு தேர்வில் 92.3 சதவீதம் மாணவ மாணவியர் தேர்ச்சி. வழக்கம் போல் மாணவர்களை விட மாணவிகளே அதிக அளவு தேர்ச்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *