மனித உடலில் உள்ள எலும்பு போன்ற வன்மையான கட்டமைப்புக்களை படம் பிடிக்க உதவும் X-ray தொழில்நுட்பத்தில் மற்றுமொரு புரட்சி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் எலும்புகளிலுள்ள மென்மையான இழையங்களையும் துல்லியமாக படம் பிடித்து அவற்றின் மூலம் நோய் பற்றிய தெளிவான தகவல்களை பெற முடியும் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *