தலை சாய்க்க தாய் மடியும்
தோள்கொடுக்க தந்தையும்
வாரியணைக்க உறவுகளும்
வாழ்க்கை பூராவும் இருந்தால்
வாழ்க்கை என்றும் வசந்தமே..!

அத்தனையும் நீ இழந்து
தன்னம்பிக்கை மட்டும் கொண்டு
கல்வியிலே உயர்ந்தோங்கி
பார்த்த விழி பார்த்து வியக்க
உத்தமனாய் வாழ்கின்றாய் …..!

அன்பை இழந்த உன் வலியை
என் மனக்கண்ணில் கண்டு
சிதைந்துபோகின்றேன் என்னுள்ளே..
எதையும் தாங்கும் உன்னிதயம்
பிரமிக்கவைக்கின்றது என்னை..!

கெட்டவர் பார்போற்ற வாழ
நல்லவர் துன்பத்தில் நலியும்
காட்சிகள் பார்த்து கரைகின்றேன்
உன் நல்ல எண்ணங்களால்
உன் வாழ்வில் என்றும் ஒளிவீசும்..!

இழப்புக்களின் வலியை நானறிவேன்
விரக்தியை தூர வீசி
நம்பிக்கையுடன் நிமிர்ந்துகொள்
உன் எண்ணங்களின் உயர்வால்
ஏற்றமுடன் வாழ்வாய் என்றென்றும்..!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *