5 வருடமாக குழந்தை இல்லாத தம்பதிக்கு பிறந்த 7 குழந்தைகள்

அமெரிக்காவை செர்ந்த மின்னிசோட்டா என்ற பகுதியை சேர்ந்த ஜூலி மற்றும் லான்ஸ் எரிக்சன் தம்பதிக்கு திருமணம் ஆகி ஐந்து வருடங்களாக குழந்தை பிறக்கவில்லை. இதனை அடுத்து இருவரும் மருத்துவர்களின் உதவியுடன் சிகிச்சை எடுத்து கொண்டதால் தற்போது 7 குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்களாகியுள்ளனர்.

ஆம், மருத்துவர்களின் சிகிச்சைக்கு பின்னர் அடுத்தடுத்து மூன்று இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்ததாகவும், அதன் பின்னர் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்ததாகவும் ஜூலி, எரிக்சன் தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளனர்.

இந்த ஏழு குழந்தைகள் இந்த தம்பதிகளுக்கு ஒன்பது வருடங்களில் பிறந்துள்ளதாகவும், இந்த குழந்தைகள் அனைவரையும் நன்றாக படிக்க வைத்து சமூகத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்துடன் கூடிய குடிமகன்களாக மாற்றுவதே தங்கள் கடமை என்றும் ஜூலி-எரிக்சன் தம்பதிகள் கூறியுள்ளனர்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *