இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 351,914,175
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,614,333

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 71,925,931
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 889,197

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 24,044,437
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 623,145

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,542,435
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 489,896