இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 339,089,571
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,582,798

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 69,703,293
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 880,495

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 23,420,861
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 621,927

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 38,216,399
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 487,719