இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 328,666,830
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,557,587

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 66,995,533
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 873,564

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 23,006,952
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 621,099

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,379,227
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 486,482