இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 307,869,046
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,505,839

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 61,263,030
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 859,356

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,523,907
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 620,031

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 35,708,442
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 483,790