இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 244,802,044
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,969,860

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 46,415,148
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 757,799

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,735,560
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 605,884

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,201,357
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 455,100