உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 135,992,798
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 2,939,017

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,869,980
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 575,593

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 13,445,006
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 351,469

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 13,355,465
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 169,305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *