ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தின் அடுத்த திட்டம்: போராட தயாராகும் மக்கள்

ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்திற்கு ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் வேதாந்தா நிறுவனம் அனுமதி பெற்றுள்ளது. இதனையடுத்து ஸ்டெர்லைட்டை நடத்தும் வேதாந்தா நிறுவனம், தமிழகத்தில் ஹைட்ரோ கார்பனையும் எடுக்க உள்ளது.

ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசிடம் அனுமதி பெற்ற வேதாந்தா நிறுவனம் அடுத்தகட்டமாக விரைவில் இந்த முயற்சியை தமிழகத்தில் எடுக்கவுள்ளதால் மக்களும் இந்த திட்டத்திற்கு எதிராக போராட தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *