shadow

வேதியியல் துறையில் 2020ம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு Jennifer A.Doudna மற்றும் Emmanuelle Charpentier ஆகிய 2 பெண்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பு என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

நோய் எதிர்ப்பு தொடர்பான மரபணு ஆராய்ச்சிக்காக இந்த நோபல் பரிசு இரு விஞ்ஞானிகளுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

நேற்று இயற்பியலுல்கான நோபல் பரிசு ரோஜர் பென்ரோஸ், ரெயின் ஹார்ட் ஜென்சில், ஆண்டிரியா கெஸ் ஆகிய 3 பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெரிந்ததே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *