shadow

2020 ஆம் ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு சற்றுமுன் செய்யப்பட்டுள்ளது

பால் மில்க்ரோம், ராபர்ட் வில்சன் ஆகிய இருவருக்கும் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

புதிய ஏல முறைகள் கண்டுபிடிப்புக்காக இருவருக்கும் நோபல் பரிசு வழங்கப்படுவதாக அறிவிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *