பொதுமக்களுக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியத்தின் வேண்டுகோள்:

பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள்: தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீரை பொதுமக்கள் சிக்கனமாக பயன்படுத்தக்கோரி குடிநீர் வடிகால் வாரிய இயக்குனர் வேண்டுகோள்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *