பார்வை இல்லாத போதிலும் டிராவல்ஸ் நடத்தும் தன்னம்பிக்கை மனிதர்!

பார்வையற்றோர்கள் தங்களுடைய தன்னம்பிக்கையால் பல்வேறு துறைகளில் முன்னேறியிருப்பது குறித்த செய்திகள் பலவற்றை நாம் பார்த்துள்ளோம்.

இதோ அதுபோல் இன்னொரு செய்தி. ஆகாஷ் என்ற இந்த பார்வையற்ற இளைஞர் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார். பின்னர் அந்த வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு டிராவல்ஸ் நிறுவனம் ஒன்றை தொடங்கினார்

உலகிலேயே பார்வையற்ற நபர் ஒருவர் நடத்தும் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் இவருடையதுதான். இந்த நிறுவனத்தில் வரும் 2020ஆம் ஆண்டிற்குள் 50 பார்வையற்றவர்களுக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்பதும்தான் இவரது ஆசையாம்

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *