நாளை முதல் பொங்கல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு: முந்துங்கள் பயணிகளே!

தீபாவளி பண்டிகைக்கான முன்பதிவு ஏற்கனவே முடிந்துவிட்ட நிலையில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை முதல் தொடங்குகிறது. எனவே பொங்கல் பண்டிகையை தங்கள் குடும்பத்தினர்களுடன் கொண்டாட சொந்த் ஊருக்கு செல்பவர்கள் நாளை முதல் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்

ஜனவரி 10ஆம் தேதிக்கான முன்பதிவு: செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி முதல் முன்பதிவு
ஜனவரி 11ஆம் தேதிக்கான முன்பதிவு: செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி முதல் முன்பதிவு
ஜனவரி 12ஆம் தேதிக்கான முன்பதிவு: செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் முன்பதிவு
ஜனவரி 13ஆம் தேதிக்கான முன்பதிவு: செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் முன்பதிவு
ஜனவரி 14ஆம் தேதிக்கான முன்பதிவு: செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி முதல் முன்பதிவு

அதேபோல் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடி முடித்துவிட்டு மீண்டும் சென்னை திரும்புவோர்களுக்கு முன்பதிவு செய்ய….

ஜனவரி 19ஆம் தேதிக்கான முன்பதிவு: செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் முன்பதிவு
ஜனவரி 20ஆம் தேதிக்கான முன்பதிவு: செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி முதல் முன்பதிவு

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *